Social Development Goals

In 2015, world leaders agreed to 17 Global Goals (officially known as the Sustainable Development Goals or SDGs). It’s now seven years on, and we have more work than ever to do. These goals have the power to create a better world by 2030, by ending poverty, fighting inequality and addressing the urgency of climate…

Modelstatuten impact ondernemingen

De modelstatuten zijn gebaseerd op de Code Sociale Ondernemingen. De Code Sociale Ondernemingen beschrijft een aantal principes waaraan een sociale onderneming moet voldoen om toe te treden tot het Register Sociale Ondernemingen. Lees hier wat volgens de Code Sociale Ondernemingen dient te worden vastgelegd in de statuten.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Heeft u als ondernemer te weinig onderpand om geld te lenen? Informeer bij uw financier naar de mogelijkheden van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). De BMKB vergroot het onderpand en daarmee ook de financierbaarheid van de onderneming, ook in de toekomst. Lees hier meer over de regeling

Wegwijzer rechtsvorm sociale onderneming

Aan de hand van negen vragen adviseren wij een rechtsvorm die het best past bij jouw sociale onderneming en geven wij advies over de invulling van de statuten. Aan het eind van de vragenlijst krijg je een uitgebreid document met voorbeeldstatuten en andere tips voor de juridische inrichting van jouw social enterprise. Start hier met de…

Impact meten

Sociaal ondernemen staat in Nederland volop in de belangstelling. Het kabinet vindt het belangrijk dat sociaal ondernemers inzichtelijk kunnen maken hoe zij bijdragen aan maatschappelijke doelen en ondersteunt hen hier graag bij. Er zijn meerdere methodes om impact te meten en tegelijk zijn er nog veel sociale ondernemingen die hun impact niet meten. Daarom hebben…

Financieel plan

Eén van de belangrijke onderdelen van een goed ondernemingsplan is het financieel plan. In het financieel plan bekijk je jouw financiële situatie en bepaal je of de start van je bedrijf mogelijk is. Gebruik deze sjablonen.