Provincie Overijssel

Steeds meer ondernemers richten zich op maatschappelijke thema’s. De provincie Overijssel wil deze ontwikkeling stimuleren en de beweging naar ondernemen met impact vergroten. Dat doen we met het Actieprogramma Impact Ondernemen Overijssel. In ons actieprogramma richten we ons op een brede doelgroep die we impact ondernemers noemen. Deze groep ondernemers bestaat uit sociaal ondernemingen met een sociaal karakter en MVO+ bedrijven.

Impact Oost

We verbinden impact ondernemers via netwerken. Dit doen we bijvoorbeeld door Impact Oost te steunen. Dat vinden wij niet meer dan logisch, omdat wij net als Impact Oost het liefst zien dat impact ondernemen de norm wordt. Wij ondersteunen hen tijdens evenementen om ondernemers te inspireren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Social Impact Day Overijssel.

Contact

Missen jullie als (toekomstig) impact ondernemers iets in ons actieprogramma? Neem dan vooral contact met ons op!

Voor vragen over subsidies neem een kijkje op: https://www.overijssel.nl/loket/ of bel met 038 499 88 99

Aanspreekpunten voor impact ondernemers:

Tess Ruiterkamp ht.ruiterkamp@overijssel.nl en/of Margien Katerberg m.katerberg@overijssel.nl.

Contactgegevens

Adres
Luttenbergstraat 2
8012 EE Zwolle


Telefoon
038 499 88 99

InstagramLinkedin