De modelstatuten zijn gebaseerd op de Code Sociale Ondernemingen. De Code Sociale Ondernemingen beschrijft een aantal principes waaraan een sociale onderneming moet voldoen om toe te treden tot het Register Sociale Ondernemingen. Lees hier wat volgens de Code Sociale Ondernemingen dient te worden vastgelegd in de statuten.