SROI.

Uitleg en informatie over Social Return On Investment (SROI).

Contactgegevens coördinatoren

Op deze pagina vind je de e-mailadressen van SROI coördinatoren in Oost-Nederland.

Expertisecentrum Social Return Aarbeidsmarktregio Factor Werk

SROI-arbeidsmarktregio Zwolle, Waterschap Drents Overijsselse delta en Provincie Overijssel

SROI Loket WerkBedrijf Rijk van Nijmegen (WBRN)

Steunpunt SROI - Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland

Provincie Gelderland

14 Twentse gemeenten

Steunpunt SROI - Werkgeversservicepunt Achterhoek