Positieve impact als norm

Binnen de provincie Overijssel en Gelderland zijn verschillende initiatieven en zijn er veel activiteiten voor en door Impact Ondernemers. Al deze inspanningen hebben een versnipperd karakter. De inspanningen maken duidelijk dat er een behoefte is aan verbinden en leren. Een behoefte om elkaar verder te helpen vanuit de sociale en maatschappelijke drive. Vanuit inspiratie en leren is er ook een sterke behoefte aan de verbinding met het meer traditionele speelveld van ondernemers. Dat is het bestaansrecht van Impact Oost!

We geloven dat het creëren van een gelijk speelveld voor Impact Ondernemers binnen het Nederlandse ondernemerslandschap de basis is. Maatschappelijke relevantie en accountability zijn steeds meer gemeengoed.

Door impact ondernemen letterlijk op de kaart te zetten, transparant en toegankelijk te maken voor alle ondernemers die positieve impact willen maken krijgen ondernemers de kans van elkaar te leren en kennis bij partners op te halen. Als Impact Ondernemen nog onbekend is voor ondernemers, dan worden ze geïnspireerd en in contact gebracht met bestaande (succesvolle) Impact Ondernemers. Uiteindelijk wint Impact Ondernemen daarmee terrein en wordt het de norm!

De vereniging

Wij zijn een ondernemersvereniging voor Impact Ondernemers, instellingen en overheden die werk maken van impact in Oost-Nederland. We geloven dat Impact Ondernemen de norm wordt!

Het bestuur

Het bestuur van Impact Oost bepaalt de visie en de koers. Het huidige bestuur bestaat uit: Sietze Henstra (voorzitter), Peter van der Zande (bestuurslid), Henri Hannink (secretaris) en Arend Jansen (penningmeester).

De kwartiermaker

Vanuit het bestuur is er een kwartiermarker aangesteld die zich bezig zal houden met het opzetten van de organisatie, het betrekken van partners en werven van leden. Voor deze rol is Sjors Vinke aangesteld.

Het kernteam

De doelstellingen van de vereniging worden door het kernteam samen met de kwartiermaker, vertaald naar het manifest, agenda en tools voor de werkgroepen die regionaal de vereniging vertegenwoordigen en activiteiten oppakken. Het kernteam bestaat uit: Karin van Vilsteren-van Voorst, Arjan Middelkoop, Ilse van der Brand-van den Berg, Marte di Prima, Marc van Zanten en Arjan ter Wierik.

Karin van Vilsteren-van Voorst
Arjan Middelkoop
Ilse van den Brand-van den Berg
Marte di Prima
Marc van Zanten
Arjan te Wierik

De werkgroepen

De werkgroepen zijn regionaal actief en zullen op basis van de algemene agenda een inventarisatie doen waar de agenda reeds is ingevuld, om daar de verbinding met bestaande activiteiten te zoeken. Hierin zullen zij het initiatief nemen om vanuit Impact Oost deze leegte in te vullen.