Kennis & Tools.

Uitleg en verschillende tools om zelf aan de slag te gaan met impactondernemen.

Impact meten

In een wereld waar maatschappelijke en ecologische impact steeds meer wordt gewaardeerd, is het van cruciaal belang dat impact ondernemers kunnen aantonen welke impact ze daadwerkelijk maken. Maar hoe meten zij hun impact en welke instrumenten worden in Nederland gebruikt?

Welke tools kan ik inzetten om impact te meten?

Onderzoek City Deal

In opdracht van de City Deal Impact Ondernemen is een onderzoek Impact meten uitgevoerd. Het onderzoek onthult niet alleen de huidige praktijken, maar ook de behoefte aan verdere ontwikkeling van impactmeting.