Sociaal ondernemen staat in Nederland volop in de belangstelling. Het kabinet vindt het belangrijk dat sociaal ondernemers inzichtelijk kunnen maken hoe zij bijdragen aan maatschappelijke doelen en ondersteunt hen hier graag bij. Er zijn meerdere methodes om impact te meten en tegelijk zijn er nog veel sociale ondernemingen die hun impact niet meten. Daarom hebben de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken en Klimaat en Buitenlandse Zaken opdracht gegeven voor de ontwikkeling van deze webbased tool, ‘Het Impactpad: de handleiding waarmee ondernemers kunnen groeien in impact meten’.