Kennis & Tools.

Uitleg en verschillende tools om zelf aan de slag te gaan met impact ondernemen.

Labels

Onderstaande labels vergroten de zichtbaarheid van de impact van uw onderneming. Hiermee kan je naar buiten treden richting overheden, investeerders, opdrachtgevers en andere stakeholders.

Erkende intiatieven

Ondernemers die impact maken kunnen zich aansluiten bij onderstaande labels. Aangesloten ondernemingen worden door gemeenten in de provincies Overijssel en Gelderland erkend als impact ondernemers in het kader van de Social Return on Investment (SROI).

De Code Sociale Ondernemingen (CSO)

De Code Sociale Ondernemingen is ontwikkeld voor en door sociaal ondernemers. Opname in het Register Sociale Ondernemingen is geen passief stempel. De ondernemer wordt lid van een lerend netwerk, waarvan de leden elkaar pro-actief ondersteunen en versterken.

Home : Code Sociale Ondernemingen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO. Het is een instrument dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Organisaties die PSO 30+ gecertificeerd zijn, voldoen aan de inkoop eisen sociaal inkopen.

Home: PSO Nederland

Social Enterprise NL (SENL)

Als sociaal ondernemer ben je koploper in de beweging naar een nieuwe (inclusieve, circulaire en armoedevrije) economie. Wil je deze beweging versnellen, je bedrijf vooruitbrengen en ook andere sociaal ondernemers een stap verder helpen? Word dan lid van Social Enterprise NL! Wij zijn hét netwerk dat sociale ondernemingen in Nederland verbindt en versterkt.

Lid worden : Social Enterprise NL (social-enterprise.nl)

Aspirant status Impact Oost (IO)

Maak je wel impact maar ben je nog niet aangesloten bij een label? Vraag dan een aspirant status van Impact Oost aan. Hiermee wordt je onderneming maximaal 12 maanden vermeld op onze website. In een kennismakingsgesprek beoordelen we of je voor een aspirant status in aanmerking komt.

[email protected]

Werkleerbedrijven / Cedris-leden (WLB)

De werkleerbedrijven (voorheen ook de SW-bedrijven) bieden werk aan mensen die op de reguliere arbeidsmarkt blijvend of tijdelijk onvoldoende mee kunnen komen. Economisch gezegd: mensen van wie de arbeidsproductiviteit zeer laag is of bij wie de extra kosten (bijvoorbeeld van begeleiding) zo hoog liggen dat een reguliere werkgever geen mogelijkheden ziet. De werkleerbedrijven bieden werk binnen de eigen muren, soms ook in opdracht van een reguliere werkgever. Ook werken ze soms in groepen op locatie voor de opdrachtgever. Mede dankzij de begeleiding vanuit het werkleerbedrijf, ontwikkelen de mensen hun capaciteiten en vaardigheden. Zo kan een deel doorstromen naar een baan bij reguliere werkgevers.

Vereniging voor inclusieve arbeidsmarkt: Cedris

Overige intiatieven

Onderstaande initiatieven hebben toegevoegde waarde voor bedrijven die (meer) impact willen maken. Ze hebben momenteel geen erkenning als impact label voor SROI in Oost-Nederland.

B Corp

B Corp is een internationaal keurmerk voor ondernemers dat toetst op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met deze certificering wordt zichtbaar dat de onderneming meervoudige waarde als uitgangspunt neemt en sociale, maatschappelijke, ecologische en economische verbeteringen nastreeft.

Meer weten? Bekijk de website van B Lab Europe

MVO Nederland

MVO Nederland is het grootste duurzame-bedrijvennetwerk van Nederland. De stichting stuurt samen met circa 2.000 bedrijven de transitie naar een duurzame economie. Die is bereikt als honderd procent van de economie omgaat in de duurzame economie. Het kantelpunt naar die economie wil MVO Nederland bereiken in 2025, als de economie twintig procent duurzaam is. De voortgang hierop meet MVO Nederland jaarlijks in de Nieuwe Economie Index (NEx).

Lees meer over MVO Nederland