Nieuwsbericht

Het laatste nieuws uit jouw regio.

Nieuwe wet tegen greenwashing en misleidende productinformatie

Gepubliceerd op: 17-01-2024

Het Europees Parlement heeft een richtlijn goedgekeurd die de etikettering van producten moet verbeteren en het gebruik van misleidende milieuclaims moet verbieden. De richtlijn moet consumenten beschermen tegen misleidende marketingpraktijken en hen helpen betere aankoopkeuzes te maken. Om dit doel te bereiken, wordt een aantal problematische marketinggewoonten rond greenwashing en de vroegtijdige veroudering van goederen toegevoegd aan de EU-lijst met verboden handelspraktijken.

Nauwkeurigere en betrouwbaardere reclame

In eerste instantie zijn de nieuwe regels bedoeld om de etikettering van producten duidelijker en betrouwbaarder te maken. Het gebruik van ongefundeerde algemene milieuclaims, zoals “milieuvriendelijk”, “natuurlijk”, “biologisch afbreekbaar”, “klimaatneutraal” en “eco” wordt daarom verboden.

Ook het gebruik van duurzaamheidskeurmerken wordt nu gereguleerd. Voortaan mogen in de EU alleen duurzaamheidskeurmerken worden gebruikt die op officiële certificeringsregelingen zijn gebaseerd of door een overheidsinstantie zijn ingesteld.

Bovendien zorgt de richtlijn voor een verbod op beweringen dat een product een neutraal, kleiner of positief effect op het milieu zou hebben als gevolg van emissiecompensatieregelingen.

Nadruk op duurzaamheid

Een andere belangrijke doelstelling van de nieuwe wet is dat producenten en consumenten zich meer moeten richten op de duurzaamheid van goederen. Zo moet informatie over de garantie in het vervolg beter zichtbaar zijn en komt er een nieuw, geharmoniseerd label om meer bekendheid te geven aan goederen met een verlengde garantieperiode.

Met de nieuwe regels worden ook ongegronde duurzaamheidsclaims verboden, zoals beweringen dat een wasmachine 5 000 wasbeurten mee zal gaan als dat onder normale omstandigheden niet het geval is. Verder komt er een verbod op aanmaningen om verbruiksgoederen eerder te vervangen dan strikt noodzakelijk is, wat vaak het geval is met printerinkt. Tot slot mogen producten niet als repareerbaar worden aangemerkt als ze dat niet zijn.

De rapporteur van het Parlement, Biljana Borzan (S&D, HR), zei: “Deze wet zal het dagelijks leven van alle Europeanen veranderen. Mensen kunnen straks kiezen voor producten die duurzaam en te repareren zijn dankzij betrouwbare labels en advertenties. Het belangrijkste is dat bedrijven mensen niet langer kunnen misleiden door te zeggen dat plastic flessen goed zijn omdat het bedrijf ergens bomen heeft geplant — of zeggen dat iets duurzaam is zonder uit te leggen hoe. Dit is een grote overwinning voor ons allemaal.”

Volgende stappen

De regels moeten nu ook definitief worden goedgekeurd door de Raad. Daarna wordt de richtlijn bekendgemaakt in het Publicatieblad en krijgen de lidstaten 24 maanden de tijd om deze in nationaal recht om te zetten.

Achtergrond

De nieuwe richtlijn moet hand in hand gaan met de richtlijn groene claims, die momenteel op commissieniveau in het Parlement wordt besproken. Deze richtlijn inzake groene claims zal specifieker zijn en uitvoerigere voorwaarden voor het gebruik van milieuclaims bevatten.

(Bron: duurzaam-ondernemen.nl)