Ondernemersverhaal.

Lees het persoonlijke verhaal van deze onderneming.

KonnecteD werkt aan fatsoenlijk werk voor ieder

Gepubliceerd op: 29-11-2023

Wie grote stappen wil maken, begint klein. Talloze bevlogen Deventenaren inspireren door op hun manier de wereld een beetje beter te maken. Van armoedebestrijding en klimaatactie tot eerlijk werk en economische groei. In deze inDeventer-serie van 17 artikelen vertellen ze hoe zij zich inzetten voor de Sustainable Development Goals (SDG’s). In ieder artikel maken we kennis met een lokaal initiatief dat bijdraagt aan een SDG. Deze keer SDG 8: eerlijk werk en economische groei. We spreken met Fieke Payens van KonnecteD

‘Krapte op arbeidsmarkt kan opstapje zijn voor meer inclusie’

Nog nooit stond de staat van de arbeidsmarkt zo ter discussie. Er is nood aan verandering en de nood is hoog. KonnecteD draagt al tientallen jaren bij aan verandering, maar niet vanuit nood. KonnecteD was er gewoon. En altijd al  voor het nu zo relevante maatschappelijke thema inclusie en diversiteit. Vernieuwers avant la lettre dus. Fieke Payens, hoofd communicatie en programmamanager transitie, deelt haar visie op een van ‘hun’ SDG’s: fatsoenlijk werk voor iedereen.

Economische zekerheid

Werken aan economische zekerheid voor iedereen, dat is wat KonnecteD eigenlijk al jaren doet. Eerst als sociale werkplaats Sallcon, nu veel breder voor álle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Mensen die het niet lukt om zelfstandig een baan te vinden. Denk aan statushouders, mensen in de reclassering, schoolverlaters en mensen die al heel lang in de bijstand zitten”, vertelt Payens.

De dienstverlener werkt actief aan drie SDG’s: goed onderwijs, fatsoenlijkwerk voor iedereen en de aanpak van klimaatverandering. “Ze zijn natuurlijk bedoeld om verandering teweeg te brengen, maar wij hebben ze gekozen omdat we datal deden en ze goed bij ons werk passen. We staan erom bekend voor inclusie te staan. Nu is dat ook een maatschappelijk thema geworden.”

Schakeling

SDG nummer 8 was dus altijd al de basis van waaruit KonnecteD werkt. “Ons doel is te zorgen voor bestaanszekerheid voor iedereen. Zodat iedereen zelfstandig inkomen kan generen.” Dus ook als je in een rolstoel zit of een autismespectrumstoornis hebt. Of een jongvolwassene bent die best wel in staat is om te werken, maar door omstandigheden de schakeling niet kan maken. “Bijvoorbeeld omdat ze gameverslaafd zijn geraakt en hun hele dag- en nachtritme hebben omgegooid. Van hen kun je niet verwachten dat ze ineens in een 9-tot-5-baan functioneren. Dat heeft even tijd nodig.”

Die mensen komen eerst bij KonnecteD. “We halen ze er weer bij en gaan we aan de slag. Soms moeten we eerst weer werknemers van ze maken. Zoals leren op tijd te komen en afspraken na te komen.” Ook komen ze in een leertraject als dat voor een bepaalde baan nodig blijkt te zijn. “We hebben nog steeds alle faciliteiten die we als Sallcon hadden, zoals de montage- en de inpakafdeling. Dat wordt nu steeds meer een leeromgeving. Maar het blijft voor sommigen ook nog een vorm van bestaanszekerheid.” Het uiteindelijke doel is om kandidaten richting een reguliere baan binnen een regulier bedrijf te helpen. Want, vindt Payens: “iedereen heeft het recht om onderdeel te zijn van de arbeidsmarkt”.

Krapte

Die arbeidsmarkt, die is actueler dan ooit. De schreeuw om personeel is groot. Ook bij KonnecteD wordt de spoeling  steeds dunner, vertelt Payens. Het  inhuren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt lijkt dan misschien  een goede oplossing. En hoewel dat voor de kandidaten goed nieuws is, heeft Payens juist liever niet dat de krapte op de arbeidsmarkt de belangrijkste reden is dat werkgevers kiezen voor kandidaten van KonnecteD. “Ik heb liever dat ze dat doen vanuit een intrinsieke motivatie.”

Daarvoor is wel lef nodig en ook daadwerkelijk actie, vindt de programmamanager. “Waar begin je? Een mooi voorbeeld is het Deventer bedrijf Tauw. De HR-manager heeft echt werk gemaakt van inclusie en heeft het verankerd in het HR-beleid. Dat is een mooie ontwikkeling.” Maar het kan ook laagdrempeliger. Misschien zelfs in eerste instantie juist wel vanuit het tekort aan personeel. “Het kan ook een opstapje zijn voor werkgevers die er eerst sceptisch over zijn en dan verrast worden.”

Verbinden

Wat Payens betreft mogen we ook wel wat van werkgevers verwachten. “We zijn gewend dat je aan de ene kant werkzoekenden hebt en aan de andere kant werkgevers. Wanneer daar een te  grote afstand tussen is, bereiken ze elkaar niet. Maar we verwachten nog steeds dat  de werkzoekende maar het initiatief neemt. Die heeft de verantwoordelijkheid om maar sollicitatiebrieven te schrijven.”

KonnecteD werkt als dienstverlener voor de werkzoekende én de werkgever. “We zijn als het ware een brug: we verbinden.  We brengen de werkgevers ook dichterbij  de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, we verkorten de afstand. Vandaar ook de naam, KonnecteD.”

Diversiteit

Een mooie bijkomstigheid is diversiteit op de werkvloer, vertelt Payens. Een onderwerp dat haar na aan het hart ligt. “Dan heb ik het over diversiteit in de breedste zin van het woord. Iedereen brengt een eigen perspectief mee. Iemand in een rolstoel komt andere dingen tegen en kan daardoor nog waardevoller zijn.”

Sociaal ondernemen is een actueel thema, steeds meer bedrijven willen daar ‘iets mee’. En dat kan op allerlei manieren, garandeert Payens. “Ik kan met zekerheid zeggen dat er voor elk bedrijf mogelijkheden zijn voor sociaal ondernemerschap rondom inclusiviteit. Tegen bedrijven die hier iets mee willen doen wil ik zeggen: neem gewoon eens contact op, dan kijken we hoe we hier samen invulling aan geven.”


Verhaal: Yoni Pasman
Beeld: Grietje Mesman/FotoGrietje

Over KonnecteD B.V.

Keurmerken sociale onderneming

Werkleerbedrijf