SROI.

Uitleg en informatie over Social Return On Investment (SROI).

SROI beleid

Social Return On Investment (SROI) is een instrument waarmee impactondernemen gestimuleerd wordt. Wat betekent SROI voor bedrijven, opdrachtgevers en inkopers?

Voor bedrijven

Zodra ondernemers een opdracht vanuit de overheid wordt gegund, krijgen zij hier een verplichting bij. Voor de uitvoering van de opdracht moeten zij mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt betrekken of op een andere manier (sociale) impact maken. Dit kan door het bieden van een baan, stage of leerwerkplek, inkoop van producten of diensten bij sociale ondernemingen en ontwikkelbedrijven of andere maatschappelijke activiteiten en initiatieven die sociale impact maken. Hierdoor levert een investering naast het 'gewone' rendement, een concrete sociale winst op. Zo draagt het inkopen en aanbesteden bij aan het creëren van maatschappelijke meerwaarde en maak je samen meer impact!

Ook ondernemers die niet werken voor de overheid, maar wel meer impact willen maken, kunnen vanuit intrinsieke motivatie kiezen om op deze manier te werken.

Meer informatie over sociaal inkopen? Kijk op het inkoopplatform op deze deze website

Behoefte aan meer informatie over beschikbare instrumenten, financiering en subsidies, kijk op de website Dennis (instrumentengids-dennis.nl)

Wil je dat je bedrijf erkend wordt als onderneming waar je sociaal kunt (in)kopen? Overweeg je certificering? Kijk dan voor meer informatie over alle labels en certificeringsmogelijkheden op deze pagina.

Voor opdrachtgevers en inkopers

Van klimaat en milieu tot diversiteit en inclusie. We hebben in Nederland met tal van complexe maatschappelijke vraagstukken te maken, die schreeuwen om een oplossing. Oplossingen waar we nu aan moeten werken voor een betere wereld in de toekomst.

Als opdrachtgever en inkoper kun je het goede voorbeeld geven door tijdens het inkoopproces de juiste, duurzame, keuzes te maken. Steeds meer overheden en bedrijven sluiten zich daarom aan bij het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI).

In dit manifest staan 6 thema’s voor maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI): 

Milieu en biodiversiteit, Klimaat, Circulair (inclusief biobased), Ketenverantwoordelijkheid (Internationale Sociale Voorwaarden), Diversiteit en inclusie en Social return.

Social return of investment infographic

We noemen dit ook wel sociaal of duurzaam inkopen. Het betekent dat er niet alleen let op de prijs van de producten, diensten of werken wordt gelet die ingekocht worden, maar ook op de effecten van de inkoop op milieu en de sociale aspecten.

MVOI is een belangrijk instrument om duurzaamheid en de daarbij behorende transities te realiseren. Gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk hebben samen een inkoopkracht van ruim € 86 miljard per jaar. Ze zijn een bepalende opdrachtgever in diverse markten, zoals de bouw, energie, mobiliteit en GWW. Opdrachtgevers binnen de gemeentelijke organisatie, zoals directie en teamleiders, hebben een belangrijke rol. Zij zetten immers de opdracht uit bij de afdeling inkoop. 

SROI Convenant

In Oost-Nederland (Provincies Overijssel en Gelderland)kennen we sinds 2019 een gezamenlijk SROI-beleid. Dit is uniek in Nederland en wordt erg gewaardeerd door het bedrijfsleven.

Organisaties die dit beleid ondersteunen hebben meegetekend in het SROI convenant Bekijk hier het convenant

Naast ruim 90 gemeenten in Oost-Nederland hebben inmiddels ook andere organisaties het convenant getekend. Dit zijn onder andere een waterschap, Rijksuniversiteit Nijmegen, een ziekenhuis en een woningcorporatie.

Onderdeel van dit convenant zijn de bouwblokken Oost-Nederland. In de bouwblokken staat per activiteit de waarde die deze vertegenwoordigt. De bouwblokken worden met enige regelmaat geactualiseerd. Op deze pagina vind je de meest recente versie.

SROI invullen kan op drie manieren.

  • Door onbenut talent in te zetten binnen je bedrijf. Bijvoorbeeld iemand met een bijstandsuitkering een werkervaringsplek of baan aanbieden.
  • Sociale inkoop. Wil je weten waar je sociaal kunt inkopen? Op het inkoopplatform van deze website vind je een handig overzicht van alle bedrijven die een beschikken over een erkend label of aspirant leden.
  • De laatste mogelijkheid is het creëren van maatschappelijke meerwaarde die leidt naar werk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van een open dag voor studenten of het geven van een gastcollege.

De SROI-invulling die bedrijven doen wordt door alle arbeidsmarkt regio’s in Oost-Nederland gemonitord door SROI-coördinatoren. Voor de monitoring wordt door het software programma WIZZR gebruikt.